Ongeval of blessure

Hoe doe ik een aangifte van ongeval

Dit formulier is ter uwer beschikking bij de secretaris van uw club. De aangifte moet door uw clubsecretaris opgestuurd worden binnen de veertien werkdagen vanaf de datum van het ongeval – poststempel dient als bewijs – naar de dienst “Ongevallen” van de Bond.

Je kan het document ook hier downloaden

Voor elke jeugdcategorie is er een EHBO-tas voorzien (blauwe tas). Hierin bevinden zich eveneens documenten voor ongevalsaangifte.
Ook in de kantine ligt dit document. Vraag ernaar wanneer er zich iets voordoet en men bij de dokter gaat.

Secretaris (gerechtigde correspondent) van onze club is Dirk Lauwaert, Brugstraat 6 – Kalken. Het is dus aan Dirk dat het document moet worden afgegeven!

 

Dus even samenvatten wat te doen ingeval een blessure:

1. Formulier ongevalsaangifte: downloaden van de website, beschikbaar in kantine en er is een EHBO-tas bij elk team

2. Ingevuld door arts zo snel mogelijk terugbezorgen aan clubsecretaris Dirk Lauwaert (via trainer, kantine of bestuurslid).

3. Kinesitherapie noodzakelijk? Kopie doktersvoorschrift bezorgen aan Dirk. Behandeling mag dan onmiddellijk gestart worden.

4. Terug speelgerechtigd na datum die op genezingsattest vermeld wordt door behandelende arts.

5. Onkostennota’s verzamelen en bezorgen aan Dirk.